Wist je dat een arend ongeveer 70 jaar oud kan worden?
Rond zijn 40e beleeft hij een levenscrisis waarin hij moet beslissen om te sterven of om nog ongeveer 30 jaar verder te gaan.
Als hij vooruit wil, weet hij dat hij radicaal moet handelen.
Op dat moment is zijn snavel niet scherp of sterk genoeg om zijn prooien te domineren. Zijn eerste actie is om donderend tegen een berghelling aan te vliegen om deze te breken, en ruimte te creëren voor een nieuwe en scherpe versie. Als zijn nieuwe snavel eenmaal is gegroeid, trekt hij één voor één zijn oude klauwen uit, omdat ze de controle over zijn prooi niet meer garandeerden.
Uiteindelijk weet hij ook dat zijn verenpakket veel te zwaar is om hoog te vliegen. Zijn snavel verwijdert de oude veren één voor één.
Na de vernieuwing van snavel, klauwen en veren, is de adelaar klaar voor ongeveer 30 jaar extra….

hmm, wat kunnen we leren over dit transformatie verhaal?
**************

Did you know that an eagle can live to be about 70 years old?

At around 40, he experiences a life crisis in which he must decide whether to die or to continue for about 30 more years.

If he wants to move forward, he knows he has to act radically.

At that point, his beak is not sharp or strong enough to dominate his prey. His first action is to thunder into a mountainside to break it and make room for a new and sharper version. Once its new beak has grown, he pulls out his old claws one by one in order to regain control over his next preys.

Finally, he knows that his plumage is too heavy to fly high. Its beak removes the heavy old feathers one by one.

After the renewal of beak, claws and feathers, the eagle is ready for an additional 30 years….

hmm, what can we learn about this transformational story?

**************

Você sabia que uma águia pode viver cerca de 70 anos?

Por volta dos 40 anos, ele passa por uma crise de vida na qual deve decidir se morre ou continua por mais cerca de 30 anos.

Se ele quer seguir em frente, ele sabe que tem que agir radicalmente.

Nesse ponto, seu bico não é afiado ou forte o suficiente para dominar sua presa. Sua primeira ação é trovejar na encosta de uma montanha para quebrá-la e abrir espaço para uma versão nova e mais nítida. Uma vez que seu novo bico cresce, ele puxa suas garras antigas uma a uma para recuperar o controle sobre suas próximas presas.

Finalmente, ele sabe que sua plumagem é pesada demais para voar alto. Seu bico remove as penas uma a uma.

Após a renovação do bico, garras e penas, a águia está pronta para mais 30 anos….

hmm, o que podemos aprender sobre essa história transformadora?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: OOPS, Content is protected !!