<Santa Claus under Fire> work in progress,
oil on canvas 120×170

 

 

I condemn all violence. I think this EGO conflict arose mainly because Putin was not heard in the process of whether or not Ukraine should join the EU/Nato. EU and US do not even consider Putin’s vision important. The latter has stepped on his toes and occupies this area, which I strongly disapprove of.
Soon the ‘united’ EU members will get their trophy <Ukraina> back, after it has been destroyed first, with an empty state treasury and a decimated and a defeated active population to rebuild ‘united’ with EU money that is not there and will be printed again .

No head of government dares to stand up now and argue from within the EU, for an official freeze of this membership for a minimum of 5 years. I feel that this move could be the first opening to a withdrawal from occupied territory.
Or would you rather visualize the boast with clenched fists of your EU presidents, who, in their underpants, plunge the EU into an unwinnable war and want to shoot me, my 4 deer and my sleigh?   You can no longer wash off the blood that spills over your hands. Know that your recent clattering of arms will not solve the famine in this world, but will make it worse. Shame on you leaders of destruction           Signed Santa Claus

********************

Ik veroordeel alle geweld. Ik denk dat dit EGO-conflict vooral is ontstaan ​​omdat Poetin niet werd gehoord in het proces om Oekraïne al dan niet toe te treden tot de EU/Navo. EU en VS vinden Poetins visie niet eens belangrijk. Laatstgenoemde is op zijn tenen getrapt en bezet dit gebied, dat ik ten zeerste afkeur.
Binnenkort krijgen de ‘verenigde’ EU-leden hun trofee <Oekraïne> terug, nadat deze eerst is vernietigd, met een lege staatskas en een gedecimeerde en verslagen actieve bevolking om ‘verenigd’ weer op te bouwen met EU-geld dat er niet is en zal opnieuw worden afgedrukt.

Geen regeringsleider durft nu op te staan ​​en vanuit de EU te pleiten voor een officiële bevriezing van dit lidmaatschap voor minimaal 5 jaar. Ik denk dat deze stap de eerste opening zou kunnen zijn voor een terugtrekking uit bezet gebied.
Of visualiseer je liever de opschepperij met gebalde vuisten van je EU-presidenten, die in hun onderbroeken de EU in een onoverwinnelijke oorlog storten en mij, mijn vier herten en mijn slee willen neerschieten? Je kunt het bloed dat over je handen vloeit niet meer afwassen. Weet dat je recente wapengekletter de hongersnood in deze wereld niet zal oplossen, maar het erger zal maken. Schaam u leiders van vernietiging           Getekend De Kerstman

************************

Eu condeno toda violência. Acho que esse conflito do EGO surgiu principalmente porque Putin não foi ouvido no processo de adesão ou não da Ucrânia à UE/Otan. A UE e os EUA nem consideram importante a visão de Putin. Este último pisou na ponta dos pés e ocupa este território, que eu desaprovo veementemente.
Em breve, os membros ‘unidos’ da UE recuperarão seu troféu <Ucrânia>, depois de ter sido destruído primeiro, com cofres do Estado vazios e uma população ativa dizimada e derrotada para reconstruir ‘unidos’ com dinheiro da UE que não está lá e será impresso novamente.

Nenhum chefe de governo agora se atreve a se levantar e argumentar dentro da UE por um congelamento oficial desta adesão por pelo menos 5 anos. Acho que este movimento pode ser a primeira abertura para uma retirada do território ocupado.
Ou prefere visualizar a jactância de punhos cerrados dos seus presidentes da UE, que de cuecas mergulham a UE numa guerra invencível e querem atirar em mim, nos meus quatro veados e no meu trenó? Você não pode mais lavar o sangue que derrama sobre suas mãos. Saiba que seu recente confronto de armas não resolverá a fome neste mundo, mas a tornará pior. Que vergonha, líderes da destruição           Assinado Papai Noel

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: OOPS, Content is protected !!