“Deze imponerende, koninklijke vogel is moedig en sluw. Hij heeft een grenzeloos geduld. De arend of adelaar is hoog ontwikkeld, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. Hij heeft een fiere en kalme aard. Het is een gevoelige vogel, die steeds duidelijk zijn ongenoegen zal laten blijken. Hij volhardt hardnekkig in een eens opgevat plan. Zelfs door tegenstand zal hij zich niet van zijn voornemen laten afbrengen. De arend is leergierig, trots en waardig, Straalt macht, schoonheid, en onafhankelijkheid uit. Hij beoordeelt alles vanop grote hoogte, en stort zich vroeg of laat op zaken of situaties die hem interesseren of ongenoegen verschaffen”- definitie Google

“This imposing, royal bird is brave and cunning. It has boundless patience. The eagle is highly developed, both physically and mentally. It has a proud and calm disposition. It is a sensitive bird, always clearly will show his displeasure. He persists in a plan once conceived. Even opposition will not deter his resolve. The eagle is studious, proud and dignified, radiates power, beauty, and independence. He judges everything from within height, and sooner or later plunges into matters or situations that interest him or cause him displeasure” – definition Google

“Esta imponente ave real é corajosa e astuta. Tem uma paciência sem limites. A Águia é altamente desenvolvida, tanto física como mentalmente. Tem uma disposição orgulhosa e calma. É uma ave sensível, sempre mostrará claramente seu desagrado. Ele persevera em um plano uma vez concebido. Nem mesmo a oposição impedirá sua resolução. A Águia é estudiosa, orgulhosa e digna, irradia poder, beleza e independência. Ela julga tudo de dentro para fora e, mais cedo ou mais tarde, mergulha em assuntos ou situações que lhe interessam ou causar-lhe desagrado” – definição Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: OOPS, Content is protected !!