HM-ART1051- SELF PORTRAIT FINDS FOCUS -2010

Learning moments from the past provide strength to the entrepreneur who converts them into action plans for the future. The mirror image of his company logo works symbolically.

After all, there is still a long way to go until the uncompleted logo will be finished. His motto is now:

“Enrich yourself by converting boundless thoughts into new actions”.

******************

 

HM-ART1051- ZELFPORTRET VINDT FOCUS

De ondernemer haalt kracht uit leermomenten uit het verleden en zet deze om in actieplannen voor de toekomst. Het spiegelbeeld van zijn bedrijfslogo werkt symbolisch.

Er is namelijk nog een lange weg te gaan tot het onvoltooide logo af zal zijn.

Zijn motto is voortaan:

“Verrijk jezelf door grenzeloze gedachten om te zetten in nieuwe acties”.

****************

 

HM-ART1051- AUTO-RETRATO ENCONTRANDO FOCO

O empreendedor se fortalece nas lições aprendidas no passado e as converte em planos de ação para o futuro. A imagem espelhada do logotipo de sua empresa é simbólica.

Ainda há um longo caminho a percorrer até que o logotipo inacabado seja concluído.

Seu lema é doravante:

“Enriqueça-se transformando pensamentos ilimitados em novas ações”.

HM-ART1052- Entrepreneur in Turbulence- 2010

Artwork in four sections. The entrepreneur knows that his glasses and focus will always prevail, even after his passing away.

This painting continues to fascinate, even if the 4 sections change position or are turned around. The lines always will continue. The work is viewed counter clockwise.
The artist constantly communicates with the visitor through the eye in the center.

****************

HM-ART1052- Zakenman in turbulentie- 2010

Kunstwerk in vier delen. De ondernemer weet dat zijn bril en focus altijd de overhand zullen hebben, ook na zijn overlijden.

Dit schilderij blijft fascineren, ook als de 4 delen van positie veranderen of omgedraaid worden. De lijnen gaan altijd door. Het werk wordt tegen de klok in bekeken.
De kunstenaar communiceert constant met de bezoeker door het oog in het midden.

****************

HM-ART1052- Empresário em Turbulência- 2010

Obra em quatro partes. O empresário sabe que seus óculos e foco sempre prevalecerão, mesmo após sua morte.

Esta pintura continua a fascinar, mesmo quando as 4 partes mudam de posição ou são invertidas. As linhas sempre passam. O trabalho é visto no sentido anti-horário.
O artista se comunica constantemente com o visitante através do olho do meio.

error: OOPS, Content is protected !!