HM-ART1053- FIREWOMAN SENDS POWER- 2010

It is very common that in order to achieve his or her goal, the strongest personality always likes receiving strength, love, affection and encouragement from others.
This story applies to everyone. Firewoman Jana plunges with dedication and sends her sparkling power through the eyes of Jolien, who ultimately receives this strength in her heart. Kyno looks with admiration.

 

HM-ART1053- VUURVROUW STUURT KRACHT- 2010

Het is heel gebruikelijk dat om zijn of haar doel te bereiken, de sterkste persoonlijkheid graag nog spontaan kracht, liefde, genegenheid en aanmoediging van anderen ontvangt.
Dit verhaal is op iedereen van toepassing. Hier stort vuurvrouw Jana zich vol overgave en stuurt spontaan die sprankelende kracht door via de ogen van Jolien, die deze energie uiteindelijk in haar hart ontvangt. Kyno kijkt vol bewondering toe.

HM-ART1057- HEADS IN THE CLOUD RETURN TO THE BASE- 2014

 

We all have to let go. My 2 daughters now lead their own lives, full of aspirations and joy. They fly to new horizons. Like everyone in this world, they will return, but enriched with memories and inspiration.

________________________________________

HM-ART1057- HOOFD IN DE WOLKEN- RETOUR NAAR DE BASIS- 2014

We moeten allemaal loslaten. Zij leiden nu hun eigen leven, vol aspiraties en vreugde. Ze vliegen naar nieuwe horizonten. Zoals iedereen op deze wereld, zullen ze terugkeren naar de basis, maar verrijkt met herinneringen en inspiratie.

error: OOPS, Content is protected !!