HM-ART1053- FIREWOMAN SENDS POWER- 2010

It is very common that in order to achieve his or her goal, the strongest personality always likes receiving strength, love, affection and encouragement from others.
This story applies to everyone. Firewoman Jana plunges with dedication and sends her sparkling power through the eyes of Jolien, who ultimately receives this strength in her heart. Kyno looks with admiration.

***************

HM-ART1053- VUURVROUW STUURT KRACHT- 2010

Het is heel gebruikelijk dat om zijn of haar doel te bereiken, de sterkste persoonlijkheid graag nog spontaan kracht, liefde, genegenheid en aanmoediging van anderen ontvangt.
Dit verhaal is op iedereen van toepassing. Hier stort vuurvrouw Jana zich vol overgave en stuurt spontaan die sprankelende kracht door via de ogen van Jolien, die deze energie uiteindelijk in haar hart ontvangt. Kyno kijkt vol bewondering toe.

***************

HM-ART1053- MULHER EM FOGO ENVIA FORÇA- 2010

É muito comum que, para atingir seu objetivo, a personalidade mais forte ainda goste de receber espontaneamente força, amor, carinho e incentivo dos outros.
Essa história se aplica a todos. A bombeira Jana se joga aqui com total dedicação e envia espontaneamente esse poder cintilante pelos olhos de Jolien, que acaba recebendo essa energia em seu coração. Kyno observa com admiração.

HM-ART1057- HEADS IN THE CLOUD RETURN TO THE BASE- 2014

We all have to let go. My 2 daughters now lead their own lives, full of aspirations and joy. They fly to new horizons. Like everyone in this world, they will return, but enriched with memories and inspiration.

*****************

HM-ART1057- HOOFD IN DE WOLKEN-RETOUR NAAR DE BASIS- 2014

We moeten allemaal loslaten. Mijn 2 dochters leiden nu hun eigen leven, vol aspiraties en vreugde. Ze vliegen naar nieuwe horizonten. Zoals iedereen op deze wereld, zullen ze terugkeren naar de basis, maar verrijkt met herinneringen en inspiratie.

***************

HM-ART1057- CABEÇA NAS NUVENS-RETORNO À BASE- 2014

Todos nós temos que deixar ir. Minhas 2 filhas agora levam suas próprias vidas, cheias de aspirações e alegrias. Eles voam para novos horizontes. Como todos neste mundo, eles retornarão ao básico, mas enriquecidos com memórias e inspiração.

error: OOPS, Content is protected !!