logo

HM-ART1500- What happens when aliens enter our world ?

(oil on canvas 120x170cm)

 

 

The intimate interplay of this couple is intended here as a symbolic metaphor for the concept of ‘allowing’. Apparently this woman enjoys the contact with this man. When she opens her eyes however, she sees a bald person without a face. It is an alien, call it a visitor, a messenger, a narcissist, perhaps a politician, who totally numbly delivers his own message, no matter what. The woman is left with the hangover afterwards.

In today’s times where everyone is programmed of getting scared of everything and everyone, that real intimate interplay gradually fades. Fear takes its place.

In this play we “all” happen to be that woman, who is looking for pleasure, affection, respect, love, appreciation, and togetherness, that we expect to get from the messenger who convinces us to accept his move. So we allow others to enter into our protected zone. But soon, we see ourselves sent with a ball in the reeds, again.

And we see it all before our very eyes. The aliens could end up with a general obligation to get us all vaccined with a microchip that will tyranically control all our moves. Is the real reason for the 5G network to be installed. Covid19, a political virus, initiates the end our very freedom. The magical distance of 1,5 meter is needed for the satelites to identify us.

No matter how we turn it, we feel always joked or screwed. We end our day with a hangover … for the hundredth time. Do you know for how long we will allow this?

Wat gebeurt er als buitenaardse wezens onze wereld binnenkomen

 

Het intieme samenspel van dit koppel is hier bedoeld als symbolische metafoor voor het begrip ‘toestaan’. Uiteraard geniet deze vrouw van het contact met deze man. Als ze echter haar ogen opent, ziet ze een kaal persoon zonder gezicht. Het is een buitenaards wezen, noem het een bezoeker, een boodschapper, een narcist, misschien een politicus, die hoe dan ook totaal gevoelloos zijn eigen boodschap overbrengt. De vrouw blijft uiteindelijk achter met de kater.

In de tijd waarin iedereen is geprogrammeerd om bang te worden voor alles en iedereen, vervaagt dat echte intieme samenspel geleidelijk. Angst komt in de plaats.

In dit toneelstuk zijn we ‘allemaal’ die vrouw. Zijn wij niet altijd op zoek naar plezier, genegenheid, respect, liefde, waardering en samenzijn die we verwachten te krijgen van de boodschapper ?
We laten die toe in onze beschermde zone. Maar al snel zien we onszelf weer met een kluitje in het riet gestuurd.

En we zien het allemaal lijdzaam voor onze ogen. Wat als de aliens zouden kunnen eindigen met een algemene verplichting om ons allemaal verplicht te laten vaccineren met een microchip die al onze bewegingen op tyranieke manier kan controleren. Is dit de echte reden voor de installatie van het 5G-netwerk ? Covid19, een politiek virus, initieert het einde van onze vrijheid. De magische afstand van 1,5 meter is nodig voor de satellieten om ons beter te kunnen identificeren.

Hoe we het ook draaien of keren, we voelen ons altijd genaaid. We eindigen onze dag met een kater … voor de honderdste keer. Weet je nog voor hoelang ?

Upside down 1

Upside down 2