HM-ART1500- What happens when aliens enter our world ?

(oil on canvas 120x170cm)

 

 

The intimate interplay of this couple is here intended as a symbolic metaphor for the concept of ‘allowing‘. Apparently this woman enjoys being in touch with this man. But when she opens her eyes, she sees a bald person without a face. Is it a Martian, an alien, a visitor, a messenger, a narcissist, or maybe a politician, who conveys his own message, no matter what? The woman is always left with the hangover afterwards.
In today’s time when everyone is programmed to be afraid of everything and everyone, that truly intimate interplay is gradually fading away. Fear takes its place.
 
In this work of art, the artist leads us to believe that all of us feel to be like that woman who is looking for pleasure, affection, respect, love, appreciation and togetherness that we expect to receive from that messenger who convinces us to accept his love. So we allow that person to enter our protected zone. But soon we see ourselves in the reeds again.
 
And we think we can see it all before our eyes. Doomsday prophets lead us to believe that these aliens could make a blanket obligation to have us all vaccinated with a microchip that would tyrannically control all of our movements, requiring that magical 1.5 meter distance for the satellites to get to us.  … Ominous guesses, but what is real today is that I interpret Covid19 as a political virus that ushered in the end of our freedom.
No matter how we spin it, we always feel fooled or screwed. We end this day again with a hangover … for the hundredth time. Do you know for how long we will allow this?
Right, until we all get up and leave all “created fear” behind us.
 
_______
 

Wat gebeurt er als buitenaardse wezens onze wereld binnenkomen

Het intieme samenspel van dit paar is hier bedoeld als symbolische metafoor voor het begrip ‘toestaan’. Blijkbaar geniet deze vrouw van het contact met deze man. Maar als ze haar ogen opendoet, ziet ze een kaal persoon zonder gezicht. Is het een marsmannetje, een alien, een bezoeker, een boodschapper, een narcist, of misschien een politicus, die totaal gevoelloos zijn eigen boodschap overbrengt, wat er ook moge gebeuren? De vrouw blijft nadien telkens met de kater achter.
In de tijd van vandaag waarin iedereen is geprogrammeerd om bang te zijn voor alles en iedereen, vervaagt dat echt intieme samenspel geleidelijk. Angst neemt haar plaats in.

In dit kunstwerk laat de kunstenaar ons geloven dat we ons allemaal voelen als die vrouw die op zoek is naar plezier, genegenheid, respect, liefde, waardering en samenhorigheid, die we verwachten te krijgen van die boodschapper die ons overtuigt om zijn liefde te aanvaarden. Dus laten we die persoon toe om onze beschermde zone binnen te gaan. Maar al snel zien we onszelf weer met een kluitje in het riet gestuurd.

En we denken het allemaal voor onze ogen te zien. Onheilsprofeten laten ons geloven dat deze buitenaardse wezens een algemene verplichting zouden kunnen bewerkstelligen om ons allemaal te laten vaccineren met een microchip die al onze bewegingen tyranisch zou controleren, waarbij die magische afstand van 1,5 meter nodig zou kunnen zijn voor de satellieten om ons te identificeren , … onheilspellende gissingen, maar wat vandaag echt is, is dat ik Covid19 interpreteer als een politiek virus dat het einde van onze vrijheid heeft ingeluid.

Het maakt niet uit hoe we het draaien, we voelen ons altijd voor de gek gehouden of genaaid. We eindigen deze dag terug met een kater … voor de honderdste keer. Weet u hoelang we dit zullen toestaan? Juist, … totdat we allemaal opstaan ​​en de “opgeklopte angst” achter ons laten.

 

_______

Upside down 1

Upside down 2

error: OOPS, Content is protected !!