HM-ART1151- MEMORIES FROM PRIDE ROCK- South Africa- December 2017 (oil on canvas 100x200cm)

 

***The left side of this 3 dimentional art work represents the creation of new life, eternal friendships, new ideas, relationships, new dimensions, the joined preservation and the development of species.
This painting shows the possible consequences of my own actions, and those of the Lord, whose arm was specially sculpted for this ocasion. His arm comes out of the clouds. His hand contributes, together with mine, to the living conditions and protection of the big 5. The Tribe is not explicitly aware of this and meekly follows the 2 armed rangers.I am thankful for this experience which made me stronger. Pinocchio is just a visitor here. He has a special message for some people out of this Tribe.

***The right side represents the quiet, the return to my inner self, the leaving behind of all my tensions, my appreciation of all minor things, my gratitude and respect for nature and myself.

At any moment of the day, I can decide on which side I wish to thrive. I wish to alternate. I love both sides after all.

“Herinneringen aan Pride Rock – Z.-Afrika – December 2017”

***De linkerkant van dit 3 dimentioneel kunstwerk staat voor het creëren van nieuw leven, eeuwige vriendschappen, nieuwe ideeën, relaties, nieuwe dimensies, het samen bewaren en ontwikkelen van diersoorten.
Dit schilderij toont de mogelijke gevolgen van mijn eigen acties en die van de Heer, wiens arm speciaal voor dit kunstwerk is gebeeldhouwd. Zijn arm komt uit de wolken. Zijn hand draagt, samen met de mijne, bij aan de levensomstandigheden en bescherming van de grote 5.

De groep vrienden is zich hier niet expliciet van bewust en volgt de 2 gewapende rangers gedwee.
Ik ben dankbaar voor deze ervaring die me sterker heeft gemaakt. Pinokkio is hier slechts een bezoeker. Hij heeft een speciale boodschap voor 3 mensen uit deze Tribe.

***De rechterkant vertegenwoordigt de rust, de terugkeer naar mijn innerlijke zelf, het achterlaten van al mijn spanningen, mijn waardering voor alle kleine dingen, mijn dankbaarheid en respect voor de natuur en mezelf.

Op elk moment van de dag kan ik beslissen aan welke kant ik wil gedijen. Ik wil afwisselen. Ik hou immers van beide kanten.

*****************

“Memórias do Pride Rock – África do Sul – dezembro de 2017”

***O lado esquerdo desta pintura representa a criação de uma nova vida, amizades eternas, novas ideias, relacionamentos e novas dimensões e a preservação e desenvolvimento de espécies animais em conjunto.
Esta pintura mostra as possíveis consequências de minhas ações e as do Senhor, cujo braço foi esculpido especialmente para esta obra de arte. Seu braço sai das nuvens. Sua mão, junto com a minha, contribui para as condições de vida e proteção dos 5 grandes.

O grupo de amigos não está explicitamente ciente disso e segue os 2 guardas armados mansamente.
A pintura bidimensional encontra a escultura tridimensional em uma tela.

Agradeço por esta experiência que me fortaleceu. Pinóquio é apenas um visitante aqui. Ele tem uma mensagem especial para 3 pessoas desta tribo.

***O lado direito representa a paz, o retorno ao meu eu interior, o abandono de todas as minhas tensões, meu apreço por todas as pequenas coisas, minha gratidão e respeito pela natureza e por mim mesmo.

A qualquer hora do dia, posso decidir de que lado quero prosperar. Eu quero alternar. Afinal, gosto dos dois lados.

error: OOPS, Content is protected !!