The left side of this painting represents the creation of new life, eternal friendships, new ideas, relationships and new dimensions, the joint preservation and development of species often threatened by poachers. The painting shows the possible consequences of my actions, and those of the Lord. His arm  was specially sculpted for this artwork. This arm comes from the clouds and here, together with the artist, contributes to the living conditions of the elephant.

 

] Sculpture of the Lord’s arm

The Tribe is not explicitly aware of this and meekly follows the 2 armed rangers.

This work is three dimensional. Painting and sculpture connected on one canvas. Pinocchio is a temporary visitor here.

The right side of the painting represents my peace and quiet, my return to my inner self, the leaving behind of all my tensions, my appreciation for all minor things, my gratitude and respect for nature and myself.

At any time of the day, I can decide on which side I wish to thrive.
I wish to alternate. I love both sides after all.

 

“Herinneringen aan Pride Rock – Zuid-Afrika – december 2017”

De linkerkant van dit schilderij beschrijft de schepping van nieuw leven, eeuwige vriendschappen, nieuwe ideeën, relaties en nieuwe dimensies, het samen bewaren en ontwikkelen van dieren die vaak door poachers worden bedreigd. Het schilderij geeft de mogelijke gevolgen van mijn acties weer, en die van de Heer, wiens arm voor dit kunstwerk speciaal werd gesculpteerd. Deze arm komt uit de wolken en werkt hier, samen met de kunstenaar, mee aan de leefomstandigheden van de olifant. The Tribe is zich hier niet expliciet van bewust en volgt gedwee de 2 gewapende rangers.

Dit werk is drie dimensioneel. Schilderkunst en beeldhouwkunst verbonden op één doek. Pinocchio is hier wel een tijdelijke bezoeker.

De rechterkant van de schilderij vertegenwoordigt mijn rust, mijn terugkeer naar mijn innerlijke zelf, het achterlaten van mijn spanningen, mijn waardering voor alle kleine dingen, mijn dankbaarheid en respect voor de natuur en mezelf.

Op elk moment van de dag kan ik beslissen aan welke kant ik wil gedijen.

Ik wil afwisselen. Ik hou immers van beide kanten.

hm logo
error: OOPS, Content is protected !!