Thanks to my teachers in color and symbolism

“Dear Marie-Jeanne and Eduard,

I was still in shorts when I was drawn into your world full of color 45 years ago. For years I was able to watch over your shoulder how everything took shape and grew spontaneously on your white canvas. They were countless and unforgettable, those moments when you let me start my new oil paintings. After that, the smell of turpentine lingered in my clothes for days. My cat complained. All the mice fled from that pungent smell.

Around that time I crossed the E3 motorway, under construction, in Waregem, every Saturday on my bicycle, on my way to your painter’s guild “De Vierschaere” where you both taught me to convert my environment and feelings into symbolism and color”.

No one would have guessed that half a century later a naked giant and his eagle would appear and claim that spot. Indeed, until the end of 2021, the giant’s house had become a place where young visual artists had the opportunity to express themselves at corporate events. Today the giant is being exposed in many new locations. His eagle at the other hand has permanently moved to Torres Vedras (Portugal), where he gazes over his immense valley.

In that new place I live, your student, and I create new pieces of art.

Today I live in a world of hard extremes, as if there is no longer a gray in-between zone. In my portraits I also see the duality that everyone carries with them: the dark, unresolved weight of sadness and unhappiness balanced against the intellectual victory over all negativity. By looking at my paintings I hope that everyone will learn or remember something of this symbolism.

Marie-Jeanne and Eduard, you have both passed away for a long time. I am very grateful for the collection of beautiful painted memories, which I want to display permanently in my art gallery and in this website.

Eduard, with the old tubes of paint that you gave me just before you died and that once came from your teacher Leon De Smet (+1966), I now connect the Flemish Masters of the past with the 70 Flemish Titans of today and combine them extra with 127 International Icons into a unique tribute. Today there are in total 197 different countries worldwide.

My wish is that you choose the largest paintbrush available in heaven. Paint the ceiling there in turns and as many days a year in blue, then we know that you are also thinking of us all in the meantime. Bless you.

your grateful student Hervé Missiaen,

 

 

Dankwoord aan mijn leraren in kleur en symboliek

“Beste Marie-Jeanne en Eduard,

Ik liep nog steeds in korte broek rond, toen ik 45 jaar geleden in jullie wereld vol kleur werd getrokken. Jarenlang heb ik over jullie schouder kunnen meekijken hoe alles vorm kreeg en spontaan groeide op jullie witte doek. Ze waren talloos en onvergetelijk, die momenten waarop jullie mij mijn nieuwe werkstukjes liet opstarten. Daarna hing de scherpe geur van terpentijn dagenlang in mijn kleren. Mijn kat klaagde. Alle muizen vluchtten weg van die scherpe geur.

Rond die tijd stak ik elke zaterdag, met mijn fiets de in aanbouw zijnde autosnelweg E3 in Waregem over, op weg naar jullie schildersgilde “De Vierschaere” waar jullie mij beiden leerden mijn leefwereld en gevoelens om te zetten in symboliek en kleur”.

Niemand had dan kunnen vermoeden dat een halve eeuw later op die plaats een naakte reus en zijn adelaar zou verschijnen en die plek ook zou opeisen. Inderdaad, tot eind 2021 was het huis van de reus een plek geworden waar jonge beeldende kunstenaars de kans kregen om zich te uiten tijdens zakelijke evenementen. Vandaag bestiert de reus vele nieuwe locaties en is zijn arend definitief verhuisd naar Torres Vedras (Portugal) waar hij over een immense vallei waakt. 

Op die nieuwe plek woon ik, je student, en creeër ik nieuwe kunstwerken.

Ik leef vandaag in een wereld van harde extremen, net alsof er geen grijze tussenzone meer bestaat. In mijn portretten zie ik ook de dualiteit die iedereen met zich meedraagt: het donkere, onopgeloste gewicht van verdriet en ongeluk dat wordt afgewogen tegen de intellectuele overwinning op alle negativiteit. Door naar mijn schilderijen te kijken hoop ik dat iedereen iets van deze symboliek leert of onthoudt.

Marie-Jeanne en Eduard, jullie zijn allebei al een hele tijd overleden. Ik ben heel dankbaar voor de verzameling van mooie geschilderde herinneringen, die ik permanent wil tentoonstellen in mijn kunstgalerie en in deze website.

Eduard, met de oude tubes verf die ik van je kreeg vlak voordat je stierf en die destijds ooit afkomstig waren van jouw leraar Leon De Smet (+1966), verbind ik nu de Vlaamse Meesters uit het verleden met de 100 Vlaamse Titanen van vandaag tot een uniek eerbetoon .

Mijn wens is dat jullie de grootst beschikbare verfkwast in de hemel uitkiezen. Schilder het plafond aldaar om beurten en evenveel dagen per jaar  blauw, dan weten we dat jullie ondertussen ook aan ons allen denkt. Het ga jullie goed daarboven.

Vanwege jullie dankbare student Hervé Missiaen,

 

error: OOPS, Content is protected !!