logo

Open letter of thanks to my teachers in Color and Symbolism.

Dear Marie-Jeanne and Eduard,

About 45 years ago, I was still wearing shorts when I was drawn into your world full of color. For years I was able to watch over your shoulder how everything took shape and grew spontaneously on your blank canvas. The unforgettable moments were countless when you let me start up my new paintings. After every lesson, the pungent smell of turpentine lingered in my clothes for days. My cat complained. The fierce smell scared away her mice. Every Saturday, around that time, I crossed the E3 motorway under construction in Waregem on my way to your painters’ guild “De Vierschaere”. There you both taught me how to convert my feelings into symbolism and color ”.

No one could have ever imagined that half a century later a naked giant would claim that same very spot. Young visual artists get the opportunity to express themselves there during events or manifestations.  Today it is still the place where I, your student, live, work and create ever since.

Today I live in a world of harsh extremes, as if there is no longer a gray in-between zone. In my portraits I also see the duality that everyone carries with them: the dark, unresolved weight of grief and unhappiness that is balanced against the intellectual victory over all negativity. By looking at my paintings, I hope that everyone learns or remembers something out of this symbolism.

Marie-Jeanne and Eduard, you have both passed away for a long time. I am very grateful for the collection of beautiful painted memories that I want to exhibit permanently in my art gallery and in this website.

Eduard, with the old tubes of paint that I received from you just before you died -and that once came from your teacher Leon De Smet (+1966)-,  I now connect the Flemish Masters from the past with the 100 Flemish Titans from today into a unique tribute.

My wish is that you choose the largest possible paintbrush available in heaven. Do your best in painting heaven’s ceiling in blue during lots of days a year. By looking at the blue sky we will understand then that you are also thinking about us all. God bless you.

Your grateful student Hervé Missiaen,

Dankwoord aan mijn leraren in kleur en symboliek

“Beste Marie-Jeanne en Eduard,

Ik liep nog steeds in korte broek rond, toen ik 45 jaar geleden in jullie wereld vol kleur werd getrokken. Jarenlang heb ik over jullie schouder kunnen meekijken hoe alles vorm kreeg en spontaan groeide op jullie witte doek. Ze waren talloos en onvergetelijk, die momenten waarop jullie mij mijn nieuwe werkstukjes liet opstarten. Daarna hing de scherpe geur van terpentijn dagenlang in mijn kleren. Mijn kat klaagde. Alle muizen vluchtten weg van die scherpe geur.

Rond die tijd stak ik elke zaterdag, met mijn fiets de in aanbouw zijnde autosnelweg E3 in Waregem over, op weg naar jullie schildersgilde “De Vierschaere” waar jullie mij beiden leerden mijn leefwereld en gevoelens om te zetten in symboliek en kleur”.

Niemand had dan kunnen vermoeden dat een halve eeuw later op die plaats een naakte reus zou verschijnen en die plek ook zou opeisen. Inderdaad, het huis van de reus is ook een plek geworden waar jonge beeldende kunstenaars de kans krijgen om zich te uiten tijdens evenementen. Het is vandaag nog steeds de plek waar ik, je student, woon, werk en creëer sindsdien.

Ik leef vandaag in een wereld van harde extremen, net alsof er geen grijze tussenzone meer bestaat. In mijn portretten zie ik ook de dualiteit die iedereen met zich meedraagt: het donkere, onopgeloste gewicht van verdriet en ongeluk dat wordt afgewogen tegen de intellectuele overwinning op alle negativiteit. Door naar mijn schilderijen te kijken hoop ik dat iedereen iets van deze symboliek leert of onthoudt.

Marie-Jeanne en Eduard, jullie zijn allebei al een hele tijd overleden. Ik ben heel dankbaar voor de verzameling van mooie geschilderde herinneringen, die ik permanent wil tentoonstellen in mijn kunstgalerie en in deze website.

Eduard, met de oude tubes verf die ik van je kreeg vlak voordat je stierf en die destijds ooit afkomstig waren van jouw leraar Leon De Smet (+1966), verbind ik nu de Vlaamse Meesters uit het verleden met de 100 Vlaamse Titanen van vandaag tot een uniek eerbetoon .

Mijn wens is dat jullie de grootst beschikbare verfkwast in de hemel uitkiezen. Schilder het plafond aldaar om beurten en evenveel dagen per jaar  blauw, dan weten we dat jullie ondertussen ook aan ons allen denkt. Het ga jullie goed daarboven.

Vanwege jullie dankbare student Hervé Missiaen,

 

 

error: OOPS, Content is protected !!