This is the story of the giant who daily descends his mountain in the hope of meeting his queen one day.

He starts his descent at “Lovers’ Corner” and descends the treacherous road from the “Mouth of Hell” with his walking stick. To his left he sees medieval walls. He finds 2 paths, one path goes through the ‘Devils Bridge’ to an open field where he comes face to face with the ‘Gaze of the Eagle‘ looking back.

On the other path, he encounters the “Queens Coach”. Despite never being allowed to meet her there, he doesn’t give up. One day he knows that he will succeed.
Both paths go through Rua Casal do Sol either right to the center of Torres Vedras or left to the sea in Santa Cruz.

Dit is het verhaal van de reus die dagelijks zijn berg afdaalt in de hoop ooit zijn koningin te ontmoeten.

Hij start zijn afdaling aan “de Hoek der Verliefden” en daalt de verraderlijke weg af vanuit de “Muil van de Hel” met zijn wandelstok. Links van hem ziet hij Middeleeuwse muren.

Hij vindt 2 paden, één pad gaat via de ‘Brug van de Duivel’ naar een open veld waar hij achteruit kijkend oog in oog komt te staan met de ‘Het blik van de Arend’. Langs het andere pad komt hij de “Zitbank van de Koningin” tegen. Ondanks hij haar daar nog nooit mocht ontmoeten, geeft hij niet op. Hij weet dat het hem ooit gaat lukken.

Beide paden gaan via Rua Casal do Sol ofwel rechts naar het centrum van Torres Vedras ofwel links naar de zee in Santa Cruz.

************

Esta é a história do gigante que diariamente desce sua montanha na esperança de encontrar sua rainha um dia.


Ele começa sua descida em o “Canto dos namorados”  e desce a estrada traiçoeira da “Boca do Inferno” com sua bengala. À sua esquerda vê muralhas medievais. Ele encontra 2 caminhos, um caminho passa pela ‘Ponte do Diabo’ para um campo aberto onde ele fica cara a cara com o ‘Olhar da Águia’ olhando para trás. No outro caminho, ele encontra o “Sofà da Rainha”. Apesar de nunca ter permissão para encontrá-la lá, ele não desiste. Um dia ele terá sucesso.
Ambos os caminhos passam pela Rua Casal do Sol quer à direita para o centro de Torres Vedras quer à esquerda para o mar em Santa Cruz.

error: OOPS, Content is protected !!