This is the story of the giant who daily descends Varatojo hill in the hope of one day meeting his queen.

He starts his walk at the highest point at “Lovers’ Corner” and descends the treacherous road from the “Maw of Hell”. To his left he sees medieval walls. Turning right he crosses ‘Devils Bridge’ and enters an open field where he looks over his shoulder and greets his giant eagle that watches over Torres Vedras. His descent continues down through a wooded area.

At the foot of the hill he still has to go back up. Somewhere halfway through his climbing return, he comes across the “queens bench” where he takes a rest for a moment due to fatigue. However, he never had the chance to meet his queen, yet he persists. The giant knows that one day his wishes will come true. His way back goes through the most beautiful grape fields in the region.
 
After his walk he crawls back onto his pedestal in his familiar spot and continues to stare at his vineyards and the motorway that lies far below.
 

 

Dit is het verhaal van de reus die dagelijks de heuvel van Varatojo afdaalt in de hoop ooit zijn koningin te ontmoeten.

Hij begint zijn wandeling op het hoogste punt bij “de hoek der geliefden” en daalt de verraderlijke weg af vanaf de “Muil van de Hel”. Links van hem ziet hij middeleeuwse muren. Rechtsaf slaand steekt hij ‘Devils Bridge’ over en komt in een open veld waar hij over zijn schouder kijkt en zijn gigantische adelaar begroet die over Torres Vedras waakt. Zijn afdaling gaat verder naar beneden door een bosrijke omgeving.

Aan de voet van de heuvel moet hij nog terug naar boven. Ergens halverwege zijn klimretour komt hij de “zitbank van de koningin” tegen waar hij van vermoeidheid even rust neemt. Hij heeft echter nooit de kans gehad zijn koningin te ontmoeten, maar toch blijft hij volharden. De reus weet dat zijn wensen op een dag zullen uitkomen. De terugweg gaat door de mooiste druivenvelden van de regio.


Na zijn wandeling kruipt hij weer op zijn voetstuk op zijn vertrouwde plek en blijft staren naar zijn wijngaarden en de snelweg die ver beneden ligt.

Esta é a história do gigante que diariamente desce o morro do Varatojo na esperança de um dia conhecer a sua rainha.

Ele começa sua caminhada no ponto mais alto do “Lovers’ Corner” e desce a estrada traiçoeira da “Garganta do Inferno”. À sua esquerda ele vê muralhas medievais. Virando à direita atravessa a ‘Ponte do Diabo’ e entra num campo aberto onde olha por cima do ombro e saúda a sua águia gigante que vigia Torres Vedras. Sua descida continua por uma área arborizada.

No sopé do morro ele ainda precisa subir novamente. Algures a meio do seu regresso à escalada, ele se depara com o “banco da rainha” onde descansa um momento devido ao cansaço. No entanto, ele nunca teve a chance de conhecer sua rainha, mas persiste. O gigante sabe que um dia seus desejos se tornarão realidade. O caminho de volta passa pelos mais belos campos de uva da região.


Depois da caminhada, ele rasteja de volta ao pedestal, no lugar que lhe é familiar, e continua a olhar para os vinhedos e para a rodovia que fica lá embaixo.

 

error: OOPS, Content is protected !!