HM-ART1067- CONFRONTATION and CIRCLES of INFLUENCE (oil on canvas 80x100cm)

When I look, as the confronted person, through my own eyes, then I notice the heads of 2 little persons on my right. They are always trying to stop me, they do not let me grow.

On my left had side, I see 4 persons who want me to grow, their head is bigger too, they allow me to develop myself.

In front of me I see only 2 shoulders to climb over, in order to find my only way out, following the blue belt.

********

HM-ART1067 CONFRONTATIE EN INVLOEDCIRKELS

Als ik als de geconfronteerd persoon door mijn eigen ogen kijk, dan zie ik de hoofden van 2 kleine personen aan mijn rechterkant. Zij proberen mij altijd tegen te houden, ze laten me niet groeien.

Aan mijn linkerzijde echter, zie ik 4 personen die wel willen dat ik evolueer, hun hoofd is ook groter, ze laten me mezelf ontwikkelen.

Voor mij zie ik slechts 2 schouders om overheen te klimmen, om mijn enige uitweg te vinden langs de blauwe band.

*******

HM-ART1067 CONFRONTAÇÃO E CÍRCULOS DE INFLUÊNCIA

Quando olho com meus próprios olhos a pessoa que está sendo confrontada, vejo as cabeças de 2 pessoas pequenas do meu lado direito. Eles sempre tentam me segurar, não me deixam crescer.

À minha esquerda, no entanto, vejo 4 pessoas que querem que eu evolua, suas cabeças também são maiores, elas permitem que eu me desenvolva.

Na minha frente vejo apenas 2 ombros para escalar, para encontrar minha única saída ao longo da faixa azul.

error: OOPS, Content is protected !!