HM-ART1070- ABSTRACT IMPRESSIONS FROM BENALMADENA- Malaga (oil on canvas 80x100cm)

 

This abstract painting explains the relationship between a Trading Seminar in Benalmadena- Malaga, Place of Birth of Pablo Picasso, and the reading of the book “The Alchimist” of Paolo Coelho.

This painting has 3 different symbolic meanings according to the way you look at it

Side 1:

Yes, sure. I see dark clouds in the back. I notice a downwards trend in green colour. There is confusion. I am getting a pointed head. A lost candle, an upwards trend in red colour ?
The tones of the Bee Gees “How deep is your love” is setting my mind free.
I listen to the market, I see rocks on the beach, Urim and Thummim. I see a runway towards letting it go.
Checking out the horizon, I see that fellow traders sent as well their own balloon, filled up with the air of their limiting beliefs, their little voices, and all kinds of different fears, …and hope of getting rich by means of Trading…for an eternal -and never coming back- trip over the Seas of Discovery. They lost their money too.

***********

Ja tuurlijk. Achterin zie ik donkere wolken. Ik merk een dalende trend in groene kleur. Er is verwarring. Ik krijg een spits hoofd. Een verloren kaars, een stijgende lijn in rode kleur ?
De tonen van de Bee Gees “How deep is your love” maken mijn geest vrij.
Ik luister naar de markt, ik zie rotsen op het strand, Urim en Thummim. Ik zie een landingsbaan om het los te laten.
Als ik aan de horizon kijk, zie ik dat collega-handelaren ook hun eigen ballon voelden, gevuld met de lucht van hun beperkende overtuigingen, hun kleine stemmetjes en allerlei verschillende angsten, … en hoop om rijk te worden door middel van Handelen …voor een eeuwige -en nooit terugkerende- reis over de zeeën van ontdekking. Ze waren ook hun geld kwijt.

***************

 
Okay, certo. Atrás vejo nuvens escuras. Noto uma tendência de queda na cor verde. Há confusão. Estou ficando com a cabeça pontuda. Uma vela perdida, uma linha ascendente na cor vermelha? Os tons dos Bee Gees “How deep is your love” limpam minha mente. Ouço o mercado, vejo pedras na praia, Urim e Tumim. Eu vejo uma pista para deixá-lo ir. Olhando para o horizonte, vejo colegas traders também sentindo seu próprio balão, cheio do ar de suas crenças limitantes, suas pequenas vozes e todos os tipos de medos diferentes… e esperanças de ficar rico através do Trading… por um eterno – e nunca retornando – viagem através dos mares da descoberta. Eles também perderam o dinheiro.

Side2: Painting Quarter turn right.

I see something like a creature on the lookout for clarity on the way to its Personal Legend.
It struggled a lot in finding its ultimate treasure on that very spot where its tears liberated its darker past filled with personal issues.
It finally came back to Fatima, caressing her left breast and is now working to live in harmony, fulfillment, wholeness and love.

***********

Ik zie zoiets als een wezen dat op zoek is naar duidelijkheid op weg naar zijn persoonlijke legende.
Het worstelde veel om zijn ultieme schat te vinden op die plek waar zijn tranen zijn duistere verleden vol persoonlijke problemen bevrijdden.
Het kwam uiteindelijk terug naar Fatima, streelde haar linkerborst en werkt nu aan een leven in harmonie, vervulling, heelheid en liefde.

************

Eu vejo algo como uma criatura à procura de clareza no caminho para sua Lenda Pessoal.
Ele lutou muito para encontrar seu tesouro final naquele mesmo local onde suas lágrimas libertaram seu passado mais sombrio cheio de questões pessoais.
Finalmente voltou para Fátima, acariciando seu seio esquerdo e agora está trabalhando para viver em harmonia, realização, plenitude e amor.

Side3: Painting Upside down

There is an eagle living inside of me. This eagle has to nourish 2 children. One is very bright and alert, has a beautiful and colourful tail. The other one is acting as a parasite, looking for opportunities to hurt his brother. He looks as if he is asleep, but in reality he is dangerous and opportunistic.
There is creativity and music in the air…

**************

Er leeft een adelaar in mij. Deze adelaar moet 2 kinderen voeden. De ene is erg helder en alert, heeft een mooie en kleurrijke staart. De andere gedraagt zich als een parasiet, op zoek naar mogelijkheden om zijn broer pijn te doen. Hij ziet eruit alsof hij slaapt, maar in werkelijkheid is hij gevaarlijk en opportunistisch.
Er hangt creativiteit en muziek in de lucht…

**************

Há uma águia vivendo dentro de mim. Esta águia tem que alimentar 2 crianças. Um é muito brilhante e alerta, tem uma cauda bonita e colorida. O outro está agindo como um parasita, procurando oportunidades para machucar seu irmão. Ele parece estar dormindo, mas na realidade ele é perigoso e oportunista.
Há criatividade e música no ar…

error: OOPS, Content is protected !!