HM-ART1155-       

ABBA TALKS TO HIS LITTLE SON JOE 

(oil on canvas 100x200cm)

Abba is a title that a Jew gives to a friend who has a special place in his life. Abba, the most intimate and loving father-son relationship a man can have, is finally ready to talk to his son little Joe.

Abba, as an artist, depicts how he eventually experiences Little Joe’s ‘friendship and love’.

Abba emphasizes through this artwork the ‘fake world’ that his little son Joe wants to feed in order to continue hiding his exposed arrogant-narcissistic characteristics. Little Joe is addicted to money and is not bothered by his own sexual misconduct. Lies and devious maneuvers are increasingly seeing the light of day.

In this painting there are 5 symbols, shown in yellow below.

Around the naked headless woman in the center, we see the ring of unity, friendship, growth, joy, creativity, intuition, peace, strength, love and all the good things that little Joe purports to bring to his world. But because of lies and devious deceit, Little Joe, eventually slips back with strong feelings of guilt to the bottom of this ring. This leaves him devastated, exposed, naked, ashamed, small and alone, face to face with his companion Pinocchio. The ring is broken.

However, all those who once trusted little Joe are now looking through the lady’s eye on the left. Little Joe’s son, the mother of little Joe’s son, little Joe’s customers and his friends feel the shame and watch from a distance. They all feel that sexual misconduct from teachers/coaches/mentors towards their students must stop. Hopefully someday they’ll find a way to forgive little Joe.

By painting away all the fake promises, the artist now wants to relinquish his poisoned ‘title’ and decides to let go of little Joe.

This painting is dedicated to all women who have suffered mentally from little Joe’s lies, actions, inappropriate words, or little Joe’s unfulfilled promises. They all  ultimately deserve little Joe’s honest apologies, a fair confrontation or at least a compensation. Only the truth will ultimately set little Joe free, including the dark energy associated with it.

The artist is grateful for this experience, which leaves him this very expensive masterpiece where he now looks down as spectator, and no longer as a direct subject in this story. 

“Arising a Call”, a traveling exhibition by Yoko Ono inspired the artist. This combines the shocking stories of women who are abused, lied to and cheated in one way or another. After the split, they remain victim and chained for years to come, deprived from living their own lives.

 

 

************

HM-ART 1155- ‘Abba praat met zijn zoontje Joe’

Abba is een titel die een jood aan een vriend geeft die een speciale plaats in zijn leven inneemt. Abba, de meest intieme en liefdevolle vader-zoonrelatie die een man kan hebben, is eindelijk klaar om met zijn kleine zoon Joe te praten. 

 

Abba verbeeldt als kunstenaar hoe hij uiteindelijk de ‘vriendschap en liefde’ van Little Joe ervaart.

Abba benadrukt met dit kunstwerk de ‘nepwereld’ die zijn zoontje Joe wil voeden om zijn blootgelegde arrogant-narcistische eigenschappen te blijven verbergen. Kleine Joe is verslaafd aan geld en heeft geen last van zijn eigen seksuele wangedrag. Leugens en slinkse manoeuvres zien steeds meer het levenslicht.

Op dit schilderij staan 5 symbolen, hieronder in het geel weergegeven.

Rond de naakte vrouw zonder hoofd in het midden zien we de ring van eenheid, vriendschap, groei, vreugde, creativiteit, intuïtie, vrede, kracht, liefde en al het goede dat kleine Joe in zijn wereld beweert te brengen. Maar door leugens en slinks bedrog glijdt Little Joe uiteindelijk met sterke schuldgevoelens terug naar de bodem van deze ring. Dit laat hem verwoest, bloot, naakt, beschaamd, klein en alleen achter, oog in oog met zijn metgezel Pinocchio. De ring is gebroken.

Maar iedereen die ooit kleine Joe vertrouwde, kijkt nu door het oog van de dame aan de linkerkant. De zoon van Little Joe, de moeder van de zoon van Little Joe, de klanten van Little Joe en zijn vrienden voelen de schaamte en kijken van op afstand toe. Ze zijn allemaal van mening dat seksueel wangedrag van leraren/coaches/mentoren jegens hun leerlingen moet stoppen. Hopelijk vinden ze op een dag een manier om kleine Joe te vergeven.

Door alle valse beloften weg te schilderen wil de kunstenaar nu afstand doen van zijn vergiftigde ‘titel’ en besluit kleine Joe los te laten.

Dit schilderij is opgedragen aan alle vrouwen die mentaal hebben geleden onder de leugens, daden, ongepaste woorden van kleine Joe of zijn onvervulde beloften. Ze verdienen uiteindelijk allemaal de eerlijke excuses van kleine Joe, een eerlijke confrontatie of op zijn minst een compensatie. Alleen de waarheid zal de kleine Joe uiteindelijk bevrijden, inclusief de duistere energie die daarmee gepaard gaat.

De kunstenaar is dankbaar voor deze ervaring, die hem dit peperdure meesterwerk oplevert waar hij nu neerkijkt als toeschouwer, en niet langer als direct onderwerp in dit verhaal.

“Arising a Call”, een reizende tentoonstelling van Yoko Ono, inspireerde de kunstenaar. Hierin worden de schokkende verhalen gecombineerd van vrouwen die op de een of andere manier worden misbruikt, voorgelogen en bedrogen. Na de splitsing blijven ze jarenlang slachtoffer en geketend, verstoken van hun eigen leven.

 

*******************

 

error: OOPS, Content is protected !!