HM-ART1504- SOFT ROCK of DESIRE       (oil on canvas 120x170cm)

 

This is the made-up story of Joe, a +40-year-old man whose life is colored by a constant struggle against opposition and his desire for love and recognition.

In the lower right corner, his rowboat hits a vertically overhanging rock for the last time, which he can only climb with a leftover piece of rope. Leaving the wreck and the high waves behind, he feels he must climb the 15-meter rock to survive and regain his peace of mind.

From a distance we all see that the rock is nothing else but a metaphor, the image of his own wife/ girlfriend who – as in the beginning of their relationship – still radiates desire for burning love, for seduction, for purity, desire for wonder and connection, which he unfortunately does not notice anymore for a long time.

At a distance of half a meter, the guy, of course, does not see these details and continues to climb and move forward. On the top of the rock, however, he finds no rest. The guilt remains. Joe doesn’t even realize he missed some really nice reflection features along the way.

***

HM-ART1504- ZACHTE ROTS van Ultiem VERLANGEN

 

Dit is het verzonnen verhaal van Joe, een +40-jarige man wiens leven wordt gekleurd door een constante strijd tegen oppositie en zijn verlangen naar liefde en erkenning.

In de rechter benedenhoek knalt zijn roeiboot voor de laatste keer tegen een verticaal overhangende rots, die hij alleen nog kan beklimmen met een overgebleven stuk touw. Hij laat het wrak en de hoge golven achter zich en voelt dat hij de 15 meter hoge rots moet beklimmen om te overleven en zijn gemoedsrust te herwinnen.

Van een afstand zien we allemaal dat de rots niets anders is dan een metafoor, het beeld van zijn eigen vrouw/ vriendin die – zoals in het begin van hun relatie – nog steeds verlangt naar die brandende liefde, die verleiding, die puurheid, die verwondering en verbinding. Jammer genoeg ervaart hij dit gevoel al lang niet meer.

Op een afstand van een halve meter ziet de man deze details natuurlijk niet en blijft hij klimmen en vooruit gaan. Op de top van de rots vindt hij echter geen rust. Het schuldgevoel blijft. Joe realiseert zich niet eens dat hij onderweg een aantal hele mooie reflecties heeft gemist in zijn eigen gejaagde ratrace. 

***

HM-ART1504- ROCHA MACIA do DESEJO

 

Esta é a história inventada de Joe, um homem de +40 anos cuja vida é colorida por uma luta constante contra a oposição e seu desejo de amor e reconhecimento.

No canto inferior direito, seu barco a remo bate pela última vez em uma rocha pendendo verticalmente, que ele só consegue escalar com um pedaço de corda que sobrou. Deixando o naufrágio e as ondas altas para trás, ele sente que deve escalar a rocha de 15 metros para sobreviver e recuperar a paz de espírito.

De longe todos vemos que a rocha é uma metáfora para a imagem de sua própria esposa/ amiga que – como no início de seu relacionamento – ainda irradia desejo, sedução, pureza, amor ardente, admiração e conexão, que ele infelizmente não percebe mais por um longo tempo.

A uma distância de meio metro, o homem não vê essas qualidades especiais e continua subindo e avançando. No topo da rocha, porém, ele não encontra descanso. A culpa permanece. Joe nem percebe que perdeu alguns recursos de reflexão muito bons ao longo do caminho.

EMOTION, ART and WINE,

a perfect combination

“This story is about Joe crashing his rowboat into a low rock and pursuing his journey without actually arriving”

#196LisbonWineBlends

error: OOPS, Content is protected !!