Music by @khanimusic

HM-ART1502- SOUL EVAPORATION (oil on canvas 120x170cm)

“It represents what happens to us when we loose our humanity…We evaporate as beings” – D.Lopez

 

This metaphorical painting depicts the imaginary story of 2 very special persons whom the artist admires. They just escaped from their own fictional prison. Just now they find themselves between the burning city they left behind and the sea in front of them.

The first person Joella, turns her neck towards her past for the last time. She has just left her city in flames. In front of her she steps into the sea to swim towards her freedom. For years she lived with a man of foreign origin. She almost died during the laborious delivery of their much premature child, who then struggled for his life. After this intense period, the proud father apparently considered it normal to have secret extra-marital sexual contacts with other women whom he obsessively was looking for during his many travels abroad. This deception and the surrounding lies came true. In the end, the couple had to divorce in silence and guilt.

However, this lady’s dream lies in the African nature. She feels completely reviving when she can protect and care for endangered animal breeds. Future will tell if mother and child finally got on their way to their real mission. 

Some of us have our reasons for burning bridges or leaving burning cities and exploring new borders. The evocative character of this painting shows small and large empty spaces in the person’s body. Gaps that mainly represent loss, sadness, pain, guilt and bitterness. Later on, these gaps will be filled up with genuine love and real appreciation.

 

 

The second person that the artist admires is himself. A man who traveled thousands of miles to a hidden world to awaken. This artist ultimately learned how to handle lies, undelivered promises, extramarital deception and perjury from his best friend who claims the title of proud father. The artist advises this individual to go on appropriate vg-addiction therapy and as well to ‘explain’ all his hidden secrets to his 6 years old child son before it is too late.  Only the truth will set the involved parties free.

#ReEnergyWomen, #NoMeTooStoriesInMyRoom

_____________________

Soul Evaporation

‘Het vertegenwoordigt wat er met ons gebeurt als we onze menselijkheid verliezen … We verdampen als wezens.’ – D.Lopez

 

Dit metaforische schilderij geeft het imaginaire verhaal weer van 2 zeer bijzondere personen die de kunstenaar bewondert. Ze zijn net ontsnapt uit hun eigen fictieve gevangenis. Ze bevinden zich nu tussen de brandende stad die ze achterlieten en de zee.

De eerste persoon Joella draait voor de laatste keer haar nek naar haar verleden. Ze heeft zojuist haar brandende stad verlaten. Voor zich stapt ze in de zee om naar haar vrijheid toe te zwemmen. Jarenlang woonde ze bij een man van buitenlandse afkomst. Ze stierf bijna tijdens de moeizame bevalling van hun veel te vroeg geboren kind, dat vervolgens worstelde voor zijn leven. Na deze intense periode vond de ‘trotse’ vader het blijkbaar normaal om geheime buitenechtelijke seksuele contacten te hebben met andere vrouwen waar hij obsessief naar op zoek was tijdens zijn vele reizen naar het buitenland. Deze misleiding en de omringende leugens kwamen uit. Uiteindelijk moest het echtpaar in stilte en schuldgevoel scheiden. 

De droom van deze dame ligt echter in de Afrikaanse natuur. Ze voelt zich weer helemaal opleven als ze bedreigde dierenrassen kan beschermen en verzorgen. De toekomst zal uitwijzen of moeder en kind eindelijk op weg zijn naar hun echte missie.

Sommigen van ons hebben onze redenen om bruggen te verbranden of brandende steden te verlaten en nieuwe grenzen te verkennen. Het suggestieve karakter van dit schilderij toont kleine en grote lege ruimtes in het lichaam van de persoon. Hiaten die voornamelijk verlies, verdriet, pijn, schuld en bitterheid weergeven. Later zullen deze hiaten worden opgevuld met oprechte liefde en echte waardering.

 

De tweede persoon die de kunstenaar bewondert, is zichzelf. Een man die duizenden kilometers reisde naar een verborgen wereld om te ontwaken. Deze kunstenaar leerde uiteindelijk omgaan met leugens, niet-nagekomen beloften, buitenechtelijke misleiding en meineed van zijn beste vriend die de titel van trotse vader opeist. De kunstenaar adviseert deze persoon om een gepaste behandeling te ondergaan en te proberen nu al zijn verborgen geheimen aan zijn 6 jarig zoontje uit te leggen voordat het te laat is. Alleen de waarheid zal de betrokken partijen vrijmaken.

#ReEnergyWomen, #NoMeTooStoriesInMyRoom

error: OOPS, Content is protected !!