Music@Enya

 

 

 

HM-ART1505- FUCK, I’VE GOT SOMETHING IN MY EYE (oil on canvas 120x170cm)

In this story I take you to the southwest of Argentina, to the village of El Chalten to be precise. I was there on a backpack trekking with Frank, an acquaintance of mine. 42 days to be exact. I felt quite uncomfortable that I was ‘traveling’ for so long and this for the first time. “On our way to Ushuaia, we met the recently graduated Israeli student Shira.
Her story made me forget my worries. From Ushuaia she would take a plane via Buenos Aires to Anchorage and from there, return south. She was taking a 3 year ‘sabattical’. On her way she would do some odd jobs to pay for her trip. Her plans were to return somewhere in 2021.

We will not forget her carefree smile and her motto “Let me live my own life”

 

In dit verhaal neem ik je mee naar het zuidwesten van Argentinië, naar het dorp El Chalten om precies te zijn. Ik was daar op een rugzaktrekking met Frank, een kennis van mij. 42 dagen om precies te zijn. Ik voelde me nogal ongemakkelijk dat ik zo lang aan het ‘reizen’ was en dit voor de eerste keer. “Op weg naar Ushuaia ontmoetten we de pas afgestudeerde Israëlische student Shira.
Door haar verhaal vergat ik mijn zorgen. Vanuit Ushuaia zou ze een vliegtuig nemen via Buenos Aires naar Anchorage om dan terug naar het zuiden terug te keren. Ze was bezig aan haar ‘sabattical’ van 3 jaar. Onderweg zou ze wat klusjes doen om haar reis te betalen. Haar plannen waren om ergens in 2021 terug te keren.

We zullen haar zorgeloze glimlach en haar motto “Laat me mijn eigen leven leiden” niet vergeten.