“What happens when life breaks down ?
When there is systemic contradiction?
My name symbolized all that was corrupt to society
His name symbolized all that was pure
And I was being “held in the embrace of a man who was pure”
And these inviolable sanctities were preserved in those ten words
And it is the de-sacralization of all of these
That has put us in the mess that we find ourselves
Isn’t it true, alas it is much worse
A person may end up believing in anything
Think of what it is when God himself puts his arms around you and says “Welcome home”

‘Wat gebeurt er als het leven kapot gaat ?
met overal systematische tegenstellingen ?
Mijn naam symboliseerde alles wat corrupt was voor de samenleving,
Zijn naam symboliseerde alles wat puur was,
En ik werd “vastgehouden in de omhelzing van een man die puur was”,
En deze onschendbare heiligen werden in die tien woorden bewaard
En het is de de-sacralisatie van al dit die
ons in de puinhoop gebracht heeft waarin we ons nu bevinden
Is het niet waar, helaas is het veel erger
Een persoon kan uiteindelijk in niets geloven
Bedenk wat het is als God zelf zijn armen om je heen slaat en zegt “Welkom thuis”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *