HM-ART1151- MEMORIES FROM PRIDE ROCK- South Africa- December 2017

(oil on canvas 100x200cm)

 

The left side of this art work represents the creation of new life, eternal friendships, new ideas, relationships and new dimensions, the joined preservation and development of species.
This painting shows the possible consequences of my actions, and those of the Lord, whose arm was specially sculpted for this ocasion. His arm comes out of the clouds. His hand contributes, together with mine, to the living conditions and protection of the big 5. The Tribe is not explicitly aware of this and meekly follows the 2 armed rangers.
The two dimensional Painting meets its three dimensional Sculpture on one canvas. Pinocchio is a temporary visitor here.

The right side represents the quiet, the return to my inner self, the leaving behind of all my tensions, my appreciation of all minor things, my gratitude and respect for nature and myself.

At any moment of the day, I can decide on which side I wish to thrive. I wish to alternate. I love both sides after all.

“Herinneringen aan Pride Rock – Z.-Afrika – December 2017”

De linkerkant van dit schilderij staat voor het creëren van nieuw leven, eeuwige vriendschappen, nieuwe ideeën, relaties en nieuwe dimensies en het samen bewaren en ontwikkelen van diersoorten.
Dit schilderij toont de mogelijke gevolgen van mijn acties en die van de Heer, wiens arm speciaal voor dit kunstwerk is gebeeldhouwd. Zijn arm komt uit de wolken. Zijn hand draagt, samen met de mijne, bij aan de levensomstandigheden en bescherming van de grote 5.

De groep vrienden is zich hier niet expliciet van bewust en volgt de 2 gewapende rangers gedwee.
Het tweedimensionale schilderij ontmoet de driedimensionale sculptuur op één schilderdoek. Pinokkio is hier slechts een tijdelijke bezoeker.

De rechterkant vertegenwoordigt de rust, de terugkeer naar mijn innerlijke zelf, het achterlaten van al mijn spanningen, mijn waardering voor alle kleine dingen, mijn dankbaarheid en respect voor de natuur en mezelf.

Op elk moment van de dag kan ik beslissen aan welke kant ik wil gedijen. Ik wil afwisselen. Ik hou immers van beide kanten.

error: OOPS, Content is protected !!