Musicby@Natasha St- Pierre
“She constantly moves across my soul like a thunderstorm.
I care, I worry but I look forward”

 

HM-ART1507- ENTANGLED DREAMS-       (oil on canvas 120x170cm)

The woman rests, the man looks ahead to his world. Meanwhile inspiration is pouring down like a waterfall between them. With the heart in her hand, the woman holds the flight of her husband’s thoughts.

Intimate relationships require double sacrifice, vulnerability and interdependence to dream and survive in abundance. An interdependent relationship is healthy, encourages liveliness, and discourages bondage. Neither partner denies their precious individuality, they maintain different but interconnected lives and do not limit each other.

Within the healthy partnership, a third entity, the relationship, is created. Two people now become three, themselves as individuals and the relationship.

She ran her tongue over his earlobe and whispered in his ear: “You are my hero who gives me the pleasure of being a woman and enjoying it. I want to cherish you in all your splendor, let you enjoy your manhood. As two still growing unique individuals we can give energy to that third entity, a deep and honest bond that will stimulate, strengthen and prosper us.”

 

HM-ART1507- BERUSTING EN TOEKOMST

De vrouw berust, de man kijkt vooruit naar zijn wereld. Ondertussen stroomt inspiratie naar beneden als een waterval tussen hen beiden. Met het hart in haar hand houdt de vrouw de vlucht van haar man’s gedachten vast.

Intieme relaties vereisen dubbele opoffering, kwetsbaarheid en onderlinge afhankelijkheid om in overvloed te dromen en te overleven. Een onderling afhankelijke relatie is gezond, moedigt levendigheid aan en ontmoedigt gebondenheid. Geen van beide partners verloochent hun kostbare individualiteit, ze onderhouden verschillende doch onderling verbonden levens, verrijken elkaar en beperken elkaar niet.

Binnen het gezonde partnerschap wordt een derde entiteit, de relatie, gecreëerd. Twee mensen worden er nu drie, zijzelf als individuen en de relatie.

Ze gleed met haar tong over zijn oorlel en fluisterde in zijn oor: “Jij bent mijn held die mij het genoegen geeft een vrouw te mogen zijn en ervan te genieten. Jou wil ik koesteren in al je pracht, je laten genieten van je man-zijn. Als twee nog groeiende unieke individuen kunnen we samen energie geven aan die derde entiteit, een innige eerlijke band die ons zal stimuleren, versterken en laten bloeien”.