Musicby@JaapReesema
“She constantly moves across my soul like a thunderstorm.
I care, I worry but I look forward”

 

 

HM-ART1507- ENTANGLED DREAMS-       (oil on canvas 120x170cm)

The woman rests, the man looks ahead to his world. Meanwhile inspiration is pouring down like a waterfall between them. With the heart in her hand, the woman holds the flight of her husband’s thoughts.

Intimate relationships require double sacrifice, vulnerability and interdependence to dream and survive in abundance. An interdependent relationship is healthy, encourages liveliness, and discourages bondage. Neither partner denies their precious individuality, they maintain different but interconnected lives and do not limit each other.

Within the healthy partnership, a third entity, the relationship, is created. Two people now become three, themselves as individuals and the relationship.

 

HM-ART1507- BERUSTING EN TOEKOMST

De vrouw berust, de man kijkt vooruit naar zijn wereld. Ondertussen stroomt inspiratie naar beneden als een waterval tussen hen beiden. Met het hart in haar hand houdt de vrouw de vlucht van haar man’s gedachten vast.

Intieme relaties vereisen dubbele opoffering, kwetsbaarheid en onderlinge afhankelijkheid om in overvloed te dromen en te overleven. Een onderling afhankelijke relatie is gezond, moedigt levendigheid aan en ontmoedigt gebondenheid. Geen van beide partners verloochent hun kostbare individualiteit, ze onderhouden verschillende doch onderling verbonden levens, verrijken elkaar en beperken elkaar niet.

Binnen het gezonde partnerschap wordt een derde entiteit, de relatie, gecreëerd. Twee mensen worden er nu drie, zijzelf als individuen en de relatie.