The now well-known quote ‘Stay in your Kot’ indeed prevented Belgian hospitals from having the same fate as was the case in Italy and Spain. Hundreds of sick people in the corridors of the hospitals, coffins in refrigerated trucks, in parking garages and ice rinks. Indeed, after a few weeks the Virus had worn off and the numbers went down. Oof.
Since then the politicians go to church every day to pray that the virus is gone by now. One thing they forget is that because of this strict quarantine, only a very small part of the Belgian population is now immune. One small shock and the Virus will attack again.

“Belgium will save money in health care. The health workers will work for just the minimum wage….and mouth masks? No, we, politicians and Virologists are convinced that they are NOT useful (read … Oops, I, as the responsible minister, have had millions of mouth masks destroyed). Barely a month later, Belgium has 6 Ministers regarding these masks. A joke arount this is that the Belgians have to take their sewing machine from under the dust to sew their own mouth masks, …story to be told to the chickens in the backyard.

 

And where should Albert Einstein go for holidays ? 

I think Sweden, Italy or Spain. Certainly not to Belgium with that kind of low Immunity rate.

I predict that this virus will finally undermine the short-term thinking of the Belgian political caste and that the Belgian population will rebel. Remember these words…Belgian hospitals will be overwhelmed within a period of 2 months. Enormous amount of patient and social worker casualties.

Het inmiddels bekende citaat ‘Stay in your Kot’ belette inderdaad dat Belgische ziekenhuizen hetzelfde lot ondergingen als in Italië en Spanje. Honderden zieken in de gangen van de ziekenhuizen, doodskisten in koelwagens, in parkeergarages en ijsbanen. Na een paar weken was het virus inderdaad uitgewerkt en daalde het aantal. Oof.
Sindsdien gaan de politici elke dag naar de kerk om te bidden dat het virus inmiddels verdwenen is. Een ding dat ze vergeten is dat door deze strikte quarantaine slechts een heel klein deel van de Belgische bevolking nu immuun is. Een kleine schok en het virus zal opnieuw aanvallen.

“België bespaart geld in de zorg. De gezondheidswerkers zullen werken voor slechts het minimumloon … en mondmaskers? Nee, wij, politici en virologen zijn ervan overtuigd dat ze NIET bruikbaar zijn (lees… Oeps, ik heb als verantwoordelijke minister miljoenen mondmaskers laten vernietigen). Amper een maand later heeft België 6 ministers met betrekking tot deze maskers. Een grapje hieraan is dat de Belgen hun naaimachine onder het stof vandaan moeten halen om hun eigen mondmaskers te naaien,… verhaal te vertellen aan de kiekens in de achtertuin.

 

 

En waar zou Albert Einstein op vakantie gaan, denk je ?

Ik denk dat het Zweden, Italië of Spanje wordt. Zeker niet naar België met zo’n lage immuniteit.

Ik voorspel dat dit virus eindelijk het denken op korte termijn van de Belgische politieke kaste zal ondermijnen en dat de Belgische bevolking zal rebelleren. Onthoud deze woorden… Belgische ziekenhuizen worden binnen 2 maanden overweldigd. Enorme hoeveelheid slachtoffers van patiënten en maatschappelijk werkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *