HET ADELAARSNEST VAN DE KUNSTENAAR -2022-

De kunstenaar verhuist definitief naar Zuid Europa en vindt rust en inspiratie op een heuvelwand in de landelijke omgeving van Obidos (Portugal), een ommuurde Middeleeuwse stad. Een paar kilometer verder ligt Peniche, waar de meeuwen tieren en de golven tegen de rotsen beuken. De arend van reus Eenoog speurt vanop het dak naar bewegingen in de diepte van het dal.

Op deze plaats wordt de portrettencollectie “the 195 Titans of this World” verder gezet met internationale excellentie uit alle hoeken van deze planeet.

Het huis leent zich perfect tot kunstgalerie met aansluitend een Sculpture Garden.

Op termijn worden business- evenementen en seminars met worldclass mentors gepland. De kunstenaar-ondernemer denkt eraan om zelf ook business-coaching te gaan verzorgen.

EAGLE’S NEST OF THE ARTIST-2022-


The artist moves permanently to Portugal and finds peace and inspiration on a hillside in the rural area of Obidos (Portugal), a walled medieval city. A few miles away is Peniche, where the seagulls roar and the waves crash against the rocks. The eagle of the giant One Eye watches from the roof for movements in the depths of the valley.

In this place, the portrait collection “the 195 Titans of this World” continues with international excellence from all corners of this planet.

The house is perfect for an art gallery followed by a Sculpture Garden.

In time, business events and seminars with world-class mentors are planned. The artist-entrepreneur is also thinking of providing business coaching himself.

El Ninho del Arte da Aguia- 2022

O artista muda-se definitivamente para Portugal e encontra paz e inspiração numa encosta da zona rural de Óbidos (Portugal), cidade medieval murada. A poucos quilómetros fica Peniche, onde as gaivotas rugem e as ondas batem nas rochas. A águia do gigante One Eye observa do telhado os movimentos nas profundezas do vale.

Neste local, a coleção de retratos “os 195 Titãs deste Mundo” continua com excelência internacional de todos os cantos deste planeta.

A casa é perfeita para uma galeria de arte seguida de um jardim de esculturas.

Com o tempo, eventos de negócios e seminários com mentores de classe mundial são planejados. O artista-empresário também pensa em fazer ele próprio coaching empresarial.