HET ADELAARSNEST VAN DE KUNSTENAAR -2022-

De kunstenaar verhuist definitief naar Zuid Europa en vindt rust en inspiratie op een heuvelwand in de landelijke omgeving van Torres Vedras (Portugal), een  Middeleeuwse stad met een rijke geschiedenis. Een paar kilometer verder ligt Peniche, waar de meeuwen tieren en de golven tegen de rotsen beuken. De arend van reus Eenoog speurt vanop het dak naar bewegingen in de diepte van zijn dal.

Op deze plaats wordt de portrettencollectie “the 197 Titans of this World” verder gezet met internationale excellentie uit alle hoeken van deze planeet.

Het huis leent zich perfect tot kunstgalerie met later aansluitend een Sculpture Garden.

Op termijn zullen wine-tastings gecombineerd worden met business- evenementen en seminars met worldclass mentors en met kunstexposities.

EAGLE’S NEST OF THE ARTIST-2022-

The artist moves permanently to Portugal and finds peace and inspiration on a hillside in the rural area of Torres Vedras (Portugal). A few miles away is Peniche, where the seagulls roar and the waves crash against the rocks. The eagle of the giant One Eye watches from the roof for movements in the depths of his valley.

In this place, the portrait collection “the 197 Titans of this World” continues with international excellence from all corners of this planet.

The house is perfect for an art gallery followed by a Sculpture Garden later on.

In time, business events and seminars with world-class mentors will be combined with wine-tasting events and art-expositions.

El Ninho del Arte da Aguia- 2022

O artista muda-se definitivamente para Portugal e encontra paz e inspiração numa encosta da zona rural de Torres Vedras (Portugal).  A poucos quilómetros fica Peniche, onde as gaivotas rugem e as ondas batem nas rochas. A águia do gigante One Eye observa do telhado os movimentos nas profundezas do vale.

Neste local, a coleção de retratos “os 197 Titãs deste Mundo” continua com excelência internacional de todos os cantos deste planeta.

A casa é perfeita para uma galeria de arte seguida de um jardim de esculturas.

Com o tempo, eventos de negócios e seminários com mentores de classe mundial serão combinados com eventos de degustação de vinhos e reuniões de arte