HET ADELAARSNEST VAN DE KUNSTENAAR -2022-

De kunstenaar verhuist definitief naar Zuid Europa en vindt rust en inspiratie op een heuvelwand in de landelijke omgeving van Torres Vedras (Portugal), een  Middeleeuwse stad met een rijke geschiedenis. Gelegen op een 30 tal kilometer ten noorden van het bruisende Lissabon.

Eénoog’s arend speurt hier vanop het dak naar bewegingen in de diepte van zijn dal.

Op deze plaats wordt de portrettencollectie “the 197 Titans of this World” verder gezet. Er wordt gespeurd naar toonbeelden van internationale excellentie uit alle hoeken van deze planeet.

Deze plaats leent zich perfect tot kunstgalerie met later aansluitend een Sculpture Garden.

Op termijn zullen wine-tastings gecombineerd worden met business- evenementen, seminars met worldclass mentors en met kunstexposities.

EAGLE’S NEST OF THE ARTIST-2022-

The artist moves permanently to Portugal and finds peace and inspiration on a hillside in the rural area of Torres Vedras (Portugal), located about 30 kilometers north of bustling Lisbon.

Cyclop’s eagle gazes from the top of this roof for movements in the depths of its valley.

In this place, the portrait collection “the 197 Titans of this World” will be completed. 197 Portraits of our planets highest achievers from all walks of life will be painted  and worldwide exposed for decades to come.

This mansion is perfect for an art gallery followed by a Sculpture Garden later on.

In time, business events and seminars with world-class mentors will be combined with wine-tasting events and art-expositions.

El Ninho del Arte da Aguia- 2022

A artista muda-se definitivamente para Portugal e encontra paz e inspiração numa encosta da zona rural de Torres Vedras (Portugal), localizada a cerca de 30 quilómetros a norte da movimentada Lisboa.

Neste local, será concluída a coleção de retratos “os 197 Titãs deste Mundo”. 197 Retratos dos maiores realizadores de nossos planetas de todas as esferas da vida serão pintados e expostos em todo o mundo nas próximas décadas.

Esta mansão é perfeita para uma galeria de arte seguida por um Jardim de Esculturas mais tarde.

Com o tempo, eventos de negócios e seminários com mentores de classe mundial serão combinados com eventos de degustação de vinhos e exposições de arte.