Music by@Enya

 

HM-ART1504- DISCOVERY OF THE SOFT ROCK of Ultimate Liberation

(oil on canvas 120x170cm)

This is the made-up story of Joe, a 40-year-old man whose life is colored by a constant struggle against opposition and his desire for love and recognition.

At the bottom right, his rowing boat hits hard for the last time against a vertically overhanging rock that he can only climb with a remaining piece of rope. Leaving the wreckage and high waves behind, he hopes he will likely have to climb the 15-meter-high rock to regain his peace of mind.

From a distance we can all see that the rock is nothing but the image of an ideal woman who radiates desire, seduction, purity, burning love, wonder and connection.

Of course, at a distance of half a meter, the man does not see these special features and keeps climbing and moving ahead. However, he does not find peace of mind at the top of the rock. The guilt remains. Moreover, Joe does not even realize that he has missed some very nice reflection features along the way.

__________________________

Ontdekking van de zachte rots der ultieme bevrijding- Eind October 2020

Dit is het verzonnen verhaal van Joe, een 40-jarige man, wiens leven gekleurd is met een voortdurende strijd tegen tegenkanting en zijn verlangen naar liefde en erkenning. 

Onderaan rechts slaat zijn roeiboot voor de laatste keer keihard tegen een vertikaal overhangende rots die hij enkel kan beklimmen met een overgebleven stuk touw. Hij laat het wrak en de hoge golven achter zich, en hoopt dat hij vermoedelijk de 15 meter hoge rots moet beklimmen om zijn gemoedsrust terug te vinden.

Van op afstand zien we allen dat de rots niets anders is dan het beeld van een ideale vrouw die verlangen, verleiding, puurheid, brandende liefde verwondering en connectie uitstraalt. 

Op een halve meter afstand ziet de man deze bijzondere eigenschappen natuurlijk niet en klimt maar door. Op de top van de rots vindt hij echter zijn gemoedsrust niet terug. Meer nog, hij weet zelfs niet dat hij veel te snel heel mooie eigenschappen heeft gemist in zijn eigen gejaagde ratrace.