HM-ART1155-       

ABBA TALKS TO HIS LITTLE SON JOE using Colors and Symbols and meets Pinocchio 

(oil on canvas 100x200cm)

Abba is a title that a Jew gives to a friend who has a special place in his life. Abba, the most intimate and loving father-son relationship a man can have, is finally ready to talk to his son little Joe. Abba first took ample time to clear up some strange rumors. 

Abba, as an artist, depicts how he eventually experiences Little Joe’s ‘friendship and love’.

Abba emphasizes through this artwork the ‘fake world’ that his little son Joe wants to feed in order to continue hiding his exposed arrogant-narcissistic characteristics. Little Joe is addicted to money and is not bothered by his own sexual misconduct. Lies and devious maneuvers are increasingly seeing the light of day.

In this painting there are 5 symbols, shown in yellow below.

Around the naked headless woman we see the ring of unity, friendship, growth, joy, creativity, intuition, peace, strength, love and all the good things that little Joe purports to bring to his world. But because of lies and devious deceit, Little Joe, the billionaire in the making, eventually slips back to the bottom of this ring. This leaves him devastated, exposed, guilty, naked, ashamed, small and alone, face to face with his companion Pinocchio. The ring is broken.

However, all those who once trusted little Joe are now looking through the lady’s eye on the left. Little Joe’s son, the mother of little Joe’s son, little Joe’s customers and his friends feel the shame and watch from a distance. They all feel that sexual misconduct from teachers/coaches/mentors towards their students must stop. Hopefully someday they’ll find a way to forgive little Joe.

By painting away all the fake promises, the artist now wants to relinquish his poisoned ‘title’ and decides to let go of little Joe. This latter will get an ultimate advice from the artist himself, but much later.

This painting is dedicated to all women and men who feel neglected or have suffered mentally from little Joe’s inappropriate actions or words, Little Joe’s behind-the-back-gossip, or little Joe’s unfulfilled promises. They all  ultimately deserve little Joe’s honest apologies, a fair confrontation or at least a compensation. Only the truth will ultimately set little Joe free, including the dark energy associated with it.

The artist is grateful for this experience, which leaves him this masterpiece where he now looks down as spectator, and no longer as a direct subject in this story. 

“Arising a Call”, a traveling exhibition by Yoko Ono inspired the artist. This combines the shocking stories of women who are abused, lied to and cheated in one way or another. After the split, they remain victim and chained for years to come, deprived from living their own lives.

************

 

HM-ART 1155- ‘Abba praat met zijn kleine zoon Joe en gebruikt hierbij kleur en symbolen’

Abba is een titel die een jood aan een vriend geeft die een speciale plaats in zijn leven heeft. Abba, de meest intieme en liefdevolle vader-zoonrelatie die een man kan hebben, is eindelijk klaar om met zijn kleine zoon Joe te praten. Abba nam eerst ruim de tijd om enkele vreemde geruchten op te klaren. 

Abba- als kunstenaar- beeldt hier uit hoe hij kleine Joe’s ‘vriendschap en liefde’ uiteindelijk aanvoelt.

Abba benadrukt via dit kunstwerk de ‘fake world’ die zijn kleine zoon Joe wil blijven verder voeden om zodoende zijn blootgelegde arrogant- narcistische kenmerken te blijven verbergen. Kleine Joe is  namelijk geldverslaafd en hij stoort zich niet aan zijn eigen seksueel wangedrag. Leugens en slinkse manoeuvres zien nu meer en meer het daglicht.

                                                                              In dit schilderij zijn er 5 symbolen, hieronder in het geel weergegeven.

Rondom de naakte vrouw zonder hoofd zien we de ring van eenheid, vriendschap, groei, vreugde, creativiteit, intuïtie, vrede, kracht, liefde en alle goede dingen die kleine Joe pretendeert naar zijn wereld te brengen. Maar vanwege leugens en slinks bedrog glijdt kleine Joe, de miljardair in wording uiteindelijk telkens weer terug naar het onderste deel van deze ring. Dit laat hem verwoest, ontmaskerd, schuldig, naakt, beschaamd, klein en alleen achter, oog in oog met zijn compaan Pinocchio. De ring is gebroken.

Alle personen echter die ooit op kleine Joe vertrouwden, kijken nu door het oog van de dame aan de linkerkant.

Kleine Joe’s zoon, de moeder van kleine Joe’s zoon, kleine Joe’s klanten en zijn vrienden voelen de schaamte en kijken van op een afstand toe. Hopelijks zullen ze ooit wel een manier vinden om kleine Joe te vergeven.

Door alle nepbeloften van zich weg te schilderen, wil de kunstenaar nu afstand doen van zijn vergiftigde titel en besluit hij kleine Joe los te laten. Deze laatste krijgt nog wel zijn ultieme advies, maar dan van de kunstenaar zelf, maar veel later.

 

Dit schilderij is opgedragen aan alle vrouwen en mannen die zich te kort gedaan voelen of mentaal hebben geleden onder kleine Joe’s ongepaste acties of woorden, kleine Joe’s achter-de-rug-geroddel of kleine Joe’s niet nagekomen beloften. Ze verdienen uiteindelijk kleine Joe’s eerlijke excuses, een confrontatie of tenminste een billijke schadevergoeding. Enkel door de waarheid te vertellen zal kleine Joe terug vrij zijn en alle donkere energie daarrond verdwijnen.

De kunstenaar is dankbaar voor deze ervaring, die hem dit meesterwerk nalaat waarop hij nu neerkijkt als toeschouwer, en niet langer meer als lijdend voorwerp in dit verhaal. 

“Arising a Call”, een reizende tentoonstelling van Yoko Ono inspireerde de kunstenaar. Het verzamelt  schokkende verhalen van vrouwen die op de een of andere manier worden misbruikt, voorgelogen en bedrogen. Na de splitsing blijven ze meestal nog jarenlang als slachtoffer geketend, zonder directe uitweg naar een nieuw leven. 

*******************

 

HM-ART 1155- “Abba fala com seu filho Joe usando cores e símbolos”

Abba é um título que um judeu dá a um amigo que tem um lugar especial em sua vida. Abba, o relacionamento pai-filho mais íntimo e amoroso que um homem pode ter, finalmente está pronto para conversar com seu filho pequeno Joe. Abba primeiro levou bastante tempo para esclarecer alguns rumores estranhos.

Abba, como artista, descreve como ele eventualmente experimenta a ‘amizade e amor’ de Little Joe.

Abba enfatiza através desta obra de arte o ‘mundo falso’ que seu filho Joe quer alimentar para continuar escondendo suas características arrogantes-narcisistas expostas. Little Joe é viciado em dinheiro e não se incomoda com sua própria má conduta sexual. Mentiras e manobras desonestas estão cada vez mais vendo a luz do dia.

Nesta pintura há 5 símbolos, mostrados em amarelo abaixo.

Ao redor da mulher nua e sem cabeça vemos o anel da unidade, amizade, crescimento, alegria, criatividade, intuição, paz, força, amor e todas as coisas boas que o pequeno Joe pretende trazer ao seu mundo. Mas por causa de mentiras e enganos desonestos, Little Joe, o bilionário em formação, eventualmente volta para o fundo deste anel. Isso o deixa arrasado, exposto, culpado, nu, envergonhado, pequeno e sozinho, cara a cara com seu companheiro Pinóquio. O anel está quebrado.

No entanto, todos aqueles que antes confiavam no pequeno Joe estão agora olhando através do olho da senhora à esquerda. O filho do pequeno Joe, a mãe do filho do pequeno Joe, os clientes do pequeno Joe e seus amigos sentem a vergonha e assistem à distância. Todos eles sentem que a má conduta sexual de professores/treinadores/mentores para com seus alunos deve parar. Espero que algum dia eles encontrem uma maneira de perdoar o pequeno Joe.

Ao eliminar todas as promessas falsas, o artista agora quer abrir mão de seu ‘título’ envenenado e decide deixar o pequeno Joe. Este último receberá um conselho final do próprio artista, mas muito mais tarde.

Esta pintura é dedicada a todas as mulheres e homens que se sentem negligenciados ou sofreram mentalmente com as ações ou palavras inadequadas do pequeno Joe, as fofocas por trás das costas do Little Joe ou as promessas não cumpridas do pequeno Joe. Todos eles merecem as desculpas honestas do pequeno Joe, um confronto justo ou pelo menos uma compensação. Somente a verdade finalmente libertará o pequeno Joe, incluindo a energia escura associada a ele.

O artista agradece esta experiência, que lhe deixa esta obra-prima onde agora olha para baixo como espectador, e não mais como sujeito direto desta história.

“Arising a Call”, uma exposição itinerante de Yoko Ono inspirou o artista. Isso combina as histórias chocantes de mulheres que são abusadas, cantadas e enganadas de uma forma ou de outra. Após a separação, eles permanecem vítimas e acorrentados por anos, privados de viver suas próprias vidas.

 

error: OOPS, Content is protected !!