Music@SnatamKaur ‘we are one’

 

197 TITANEN VAN DEZE WERELD-2022-
Op zoek naar uitmuntendheid en authenticiteit

Er zijn 197 erkende staten in onze wereld. Ik vermoed dat er ook minstens 197 verschillende specialisaties zijn waarin individuen uitblinken.

De 70 voltooide portretten promoten 70 verschillende specialisaties die reeds in Vlaams-België werden ontdekt. We starten daar met diverse tentoonstellingen.

De kunstenaar gaat op zoek naar de overige 127. Via sociale netwerken gaat de artiest samen met jou op zoek naar uitschieters per erkende staat.

Als we het bijvoorbeeld over Nieuw-Zeeland hebben, komen we spontaan de naam Jacinda ARDERN tegen, premier sinds 2017;

Als we het over Duitsland hebben, komt de naam van Angela MERKEL, bondskanselier sinds 2005, voor de geest;

Als we spreken over Portugal denken we wellicht aan een unieke voetballer- atleet…En zo zijn er nog veel meer die thuishoren in een unieke portrettencollectie die nog eeuwen gaat tentoongesteld worden. 

Zet je land op de eerste plaats en vind de meest inspirerende persoonlijkheid, waarvoor dank

197 TITANS OF THIS WORLD -2022-

In search of excellence and authenticity

 

There are 197 recognized states in our world. I suspect there are also at least 195 different specializations in which individuals excel.

The 70 completed portraits promote 70 different specializations that have already been discovered in Flemish Belgium. We start there with various exhibitions.

The artist will look for the other 127. Via social networks, the artist will look for outliers per recognized state together with you.

For example, when we talk about New Zealand, we spontaneously come across the name Jacinda ARDERN, Prime Minister since 2017;

When we talk about Germany, the name of Angela MERKEL, Chancellor since 2005, comes to mind;

When we talk about Portugal, we might think of a unique footballer-athlete…

And there are many more that belong in a unique portrait collection that will be exhibited for centuries to come.

Put your country first and find the most inspiring personality, thank you

197 TITAS DESTE MUNDO -2022-

Existem 197 estados reconhecidos em nosso mundo. Suspeito que também haja pelo menos 197 especializações diferentes nas quais os indivíduos se destacam.

Os 70 retratos concluídos promovem 70 especializações diferentes que já foram descobertas na Bélgica flamenga. Começamos aí com várias exposições.

O artista buscará os outros 127. Por meio das redes sociais, o artista buscará os outliers por estado reconhecido junto com você.

Por exemplo, quando falamos sobre a Nova Zelândia, espontaneamente nos deparamos com o nome Jacinda ARDERN, primeira-ministra desde 2017;

Quando falamos sobre a Alemanha, o nome de Angela MERKEL, Chanceler desde 2005, vem à mente;

Quando falamos de Portugal, podemos pensar num jogador-atleta único …

E há muitos mais que pertencem a uma coleção única de retratos que será exibida nos próximos séculos.

Coloque seu país em primeiro lugar e encontre a personalidade mais inspiradora, obrigado